Distribució setmanal partits

En aquest apartat hi trobareu un document pdf on hi ha l'agrupament dels equips per setmanes i les hores que jugaran quan ho facin a casa. En el primer agrupament hi ha 7 equips i en l'altre, 4. Quan uns juguin a casa, els altres ho faran a fora. Aquesta distribució ens permetrà que alguns jugadors puguin reforçar o complementar altres equips de la mateixa categoria o de la categoria superior.