Temporada 2015-16

En vermell hi trobareu marcats els dies d'entrenament. L'horari és de 9 a 10.15 h i la quota és de 50 € de soci + 50 € d’ús de les instal·lacions. A més, de forma voluntària us podeu acollir a una assegurança de 30 € que ofereix el Consell Comarcal i que inclou l’assistència en clíniques especialitzades en medicina esportiva i fisioteràpia.