Junta directiva

President        Xevi Sallés i Vernis

Vicepresident:  Jaume Cat i Moriscot

Tresorera:         Marta Gifre i Puig

Secretari         Quim Boïgues i Codina

Vocals             Sandra Collell i Fàbrega

                          Lluís Expósito i Vilarrasa

                          Montserrat Puig i Planas

                          Dani Expósito i Bautista

                          Jordi Arimany i Boix